Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, việc cân bằng giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm với người tiêu dùng, với xã hội luôn là bài toán nhức óc cho những nhà lãnh đạo.

Trộm và những chiêu trò không thể ngờ tới.

Gần đây, nạn trộm cướp ngày càng lộng hành, kẻ trộm ngày càng tinh vi với những chiêu trò khiến cho người dân lơ là cảnh giác.Thậm chí, nhiều người dù đã trang bị nhiều lớp bảo vệ cho tài sản của m

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail