Thumbnail

QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN DO CÔNG NGHỆ AES BỊ PHÁ MÃ.

I. Phạm vi áp dụng
 
1. Quy tắc được áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
 
2. Bảo hiểm được áp dụng với trường hợp công nghệ AES sử dụng trong các thiết bị của Kato bị phá mã gây tổn thất, thiệt hại về tài sản cho khách hàng.

3. Bảo hiểm có gía trị từ 20h ngày 07/9/2015 đến 24h ngày 06/07/2016
 
II. Điều kiện áp dụng:

 1. Các tổn thất thực tế gây nên bởi công nghệ AES bị phá mã phải có xác minh của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 15-20 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.

2. Sản phẩm không có sự can thiệp của khách hàng: tự ý thay đổi sản phẩm, chọc ngoáy, thay linh kiện...
 
3. Các khoản bồi thường trả cho khách hàng một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường là 1 tỷ đồng.
 
4. Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường do công nghệ AES bị phá mã, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Kato càng sớm càng tốt.
  
5. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ HĐBH này có một bộ HĐBH khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.
 
6. Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, Đại diện của công ty Kato hoặc nhân viên được ủy quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo bộ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được Bảo hiểm  phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty làm nhiệm vụ đó.
 
7. Mọi tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thỏa thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hòa giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.
 
8. Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được Bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo bộ Hợp đồng bảo hiểm và khiếu nại đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nữa.
 
9. Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Quy tắc bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới trực tiếp đến quyền lợi của người được bảo hiểm, và dẫn đến quyền từ chối bảo hiểm của PJICO.
  
III. Điểm loại trừ : 
 
1. Tất cả mọi hành động cố ý tạo dựng hiện trường giả nhằm trục lợi đều không được bảo hiểm.
 
2. Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại là hậu quả của một hành động cố ý hay sai sót của Người được bảo hiểm và có thể hợp lý quy cho là những trường hợp đó có mang tính chất hay là tình huống của một hành động cố ý hay sai sót.
 
3. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại tòa án của một lãnh thổ nào đó ở ngoài nước Việt Nam.
 
4. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của
 
4.1.  Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến)
 
4.2.  Nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền.
 
4.3.  Thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
 
4.4.  Hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.

 

Nguồn: Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm giữa Pjico và Kato

Comments

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail